تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

تدوین استاندارد ملی توسط هیات علمی دانشگاه

تدوین استاندارد ملی توسط هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
کد : 92

تدوین استاندارد ملی توسط هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

تدوین استاندارد ملّی "کنسرو ماهی قزل آلا در روغن" به شماره 21388 بر اساس نتایج آزمایشگاهی و پژوهش محور در جلسه شماره ۱۵۶۶ کمیته ملی استاندارد خوراک و فراورده های کشاورزی مورخ۲۴/ ۱۱/ ۹۵  و استاندارد ملّی "کنسرو ماهی کیلکا ویژگیها و روش های آزمون" به شماره 2869 بر اساس نتایج آزمایشگاهی و پژوهش محور در جلسه شماره ۱۵۶۶ کمیته ملی استاندارد خوراک و فراورده های کشاورزی مورخ۲۴/ ۱۱/ ۹۵  مورد تصویب قرار گرفت، این استانداردها با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهندس مژگان میلاجردی و با راهنمایی خانم دکتر اعظم اعرابی و آقای دکتر مسعود هنرور تدوین و جایگزین استانداردهای قبلی گردید.

قابل ذکر است سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371، تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را بر عهده دارد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد