تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی - پژوهشی

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی - پژوهشی با دانشگاه دولتی و شرکت سایپا یدک و نیروی انتظامی

:::آرشیو:::


کد : 87

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی - پژوهشی فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و دانشگاه دولتی شهرضا

این تفاهم نامه که در بهمن ماه سال 1395 در زمینه همکاری های پژوهشی و آموزشی به امضای دکتر علی شریف زاده ( رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا) و دکتر امیر حسین علی بیگی ( رییس مرکز آموزش عالی شهرضا ) رسید، گامی در راستای استفاده بهینه از امکانات مادی و منابع انسانی این دو مرکز علمی شهرستان برداشته شد.

در این تفاهم نامه همکاری هایی از جمله :

استفاده مشترک از توان علمی و منابع انسانی - منابع کتابخانه ای و فناوری اطلاعات – امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی – تشکیل کارگروه های مشترک و کارهای پژوهشی مشترک مد نظر قرار گرفته است.

 

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی - پژوهشی فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و شرکت بازرگانی سایپا یدک

این تفاهم نامه که در دی ماه سال 1395 در زمینه همکاری های پژوهشی و آموزشی به امضای نماینده دانشگاه و شرکت سایپا یدک رسید، گامی در راستای استفاده بهینه از امکانات مادی و منابع انسانی دانشگاه به عنوان قطب علمی شهرستان و شرکت سایپا یدک به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های خودرو سازی کشور برداشته شد.

در این تفاهم نامه همکاری هایی از جمله :

استفاده مشترک از توان علمی و منابع انسانی در برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی آزاد و ضمن خدمت و همایشها و سمینارها - حمایت شرکت سایپا از طرح های تحقیقاتی مربوط به خودرو – استفاده از امکانات و تجهیزات کارگاهی – تشکیل کارگروه های مشترک - آموزش و به کارگیری دانشجویان کارآموز در طول دوره و ... مد نظر قرار گرفته است.

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی - پژوهشی فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و نیروی انتظامی استان اصفهان

این تفاهم نامه که در آذرماه سال 1395 در زمینه همکاری های پژوهشی و آموزشی به امضای دکتر علی شریف زاده ( رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا) و سرتیپ دوم پاسدار عبدالرضا آقاخانی ( فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان ) رسید، گام جدیدی در راستای پیوند هرجه بیشتر نیروی انتظامی به عنوان برقرار کننده امنیت جامعه و دانشگاه به عنوان مبدا تحولات علمی و اجتماعی برداشته شد.

در این تفاهم نامه همکاری هایی از جمله :

حمایت نیروی انتظامی از طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی با موضوعات مربوط به مسایل اجتماعی – برگزاری کارگاه ها و سمینار هایی در زمینه مسایل روز جامعه توسط نیروی انتظامی– انجام مطالعات مربوط به مسایل اجتماعی – حمایت از چاپ کتب و مقالات مربوط به این حوزه – استفاده از منابع کتابخانه ای و برخی اطلاعات و آمار نیروی انتظامی– برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی توسط دانشگاه و.... مد نظر قرارگرفته است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد