تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

چهل و نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرضا

کد : 85

چهل و نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شهرضا با دستور کار گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و دیدار از صنایع و فعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا - امروز 1395/12/2 سالن کنفرانس دانشکده داروسازی واحد

جناب آقای دکتر شریف زاده رئیس واحد در حضور مسوولین شهرستان ، گزارش جامعی از محصولات تولید شده در شرکتهای دانش بنیان دانشگاه در راستای اقتصاد مقاومتی ارائه نمودند

تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 7تصویرPhoenix:تصویر1 از 7تصویرPhoenix:تصویر2 از 7تصویرPhoenix:تصویر3 از 7تصویرPhoenix:تصویر4 از 7تصویرPhoenix:تصویر5 از 7تصویرPhoenix:تصویر6 از 7تصویر
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد