تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

دانشجويان مقطع دکتري تخصصي علوم سياسي

به آگاهي مي رساند امتحان کتبي ومصاحبه جامع دکتري از دروس ذيل ....
کد : 65

باسمه تعالي

قابل توجه دانشجويان مقطع دکتري تخصصي علوم سياسي

به آگاهي مي رساند امتحان کتبي ومصاحبه جامع دکتري از دروس ذيل در تاريخ 29 و30 آذر ماه 95 به عمل خواهد آمد:

1 – روش شناسي در علم سياست

2 – جامعه شناسي سياسي ايران

3- دروس گرايشی

الف- گرایش سیاست گذاری عمومی: درس سیاستگذاری عمومی وجامعه شناسی وسیاست گذاری عمومی (منبع:مطالب تدریس شده ومنابع معرفی شده درکلاس)

ب- گرایش اندیشه سیاسی: درس اندیشه های سیاسی درغرب وکشورهای اسلامی (منبع:مطالب تدریس شده ومنابع معرفی شده درکلاس)

پ- گرایش جامعه شناسی سیاسی: درس جامعه شناسی توسعه (منبع:مطالب تدریس شده ومنابع معرفی شده درکلاس)

ج- گرایش مسائل توسعه سیاسی در ایران: توسعه سياسی-برتران بديع چالش های توسعه سياسی  عبدالعلی قوام)

توجه : منابع امتحاني دروس مشترک به ترتيب ذيل مي باشد:

1 – روش شناسي در علم سياست

مطالب تدريس شده در کلاس - کتاب تئوري شناخت در فلسفه ما – شهيد محمد باقر صدر – مباني منطقي استقراء - شهيد محمد باقر صدر – شناخت – شهيد مطهري – منزلت عقل در هندسه معرفت ديني - آيت الله جوادي آملي – چيستي علم چالمرز – ساختار انقلابهاي علمي توماس کوئن – بر ضد روش – پل فايربند

2 – جامعه شناسي سياسي ايران

مطالب تدريس شده در کلاس - درآمدي بر جامعه شناسي سياسي ايران – عليرضا ازغندي – ايران بين دو انقلاب – يرواند آبراهاميان – مقالاتي در جامعه شناسي سياسي ايران – يرواند آبراهاميان – نخبگان سياسي بين دو انقلاب - عليرضا ازغندي – مقاومت شکننده – جان فوران – اقتصاد سياسي ايران – محمدعلي کاتوزيان – تضاد دولت و ملت در نظريه تاريخ و سياست در ايران – محمدعلي کاتوزيان – نه مقاله در جامعه شناسي تاريخي ايران و نفت و توسعه اقتصادي – محمدعلي کاتوزيان- جامعه شناسي سياسي اژوزيسيون – محمد رحيم عيوضي

تذکر 1 : شرکت در امتحان جامع منوط به کسب ميانگين کل 16 و بالاتر در دوره آموزشي مي باشد.

تذکر 2 : شرکت در امتحان جامع منوط به ارائه گواهي قبولي در آزمون زبان خارجي مرکز آزمون دانشگاه و يا يکي از آزمونهاي معتبر سازمان سنجش و آموزش کشور ( تافل – توليموو ... ) مي باشد

تذکر3: امتحان کتبی 29 آذر وامتحان مصاحبه 30آذر 95 می باشد

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد