تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

مرتبه 6 عضو هیات علمی دانشگاه ارتقا یافت

کد : 60

مرتبه 6 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا ارتقاء یافت

مرتبه علمی 6 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا از استادیاری به دانشیاری و استادی ارتقاء یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: با صدور احکام جداگانه ای از سوی دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ، مرتبه علمی 6 نفر از اعضای هیات علمی گروههای آموزشی شیمی ، فیزیک و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا ارتقاء یافت.

بر اساس این گزارش:باپیشنهاد کمیته منتخب واحدشهرضا مرتبه علمی احمدرضا مساح و علیرضا نظام زاده اعضای گروه شیمی از دانشیاری به استادی و مجید کلاهدوزان از استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

همچنین با موافقت دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرتبه علمی فرزاد احمدیان و مجید محمدی اعضای گروه فیزیک و علیرضا گلشنی عضو گروه علوم سیاسی واحد شهرضا از استادیاری به دانشیاری ارتقا پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا شاخصهایی مانند تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر ملی و بین المللی ، تالیف کتاب ، سنوات خدمت در دانشگاه و سابقه تدریس در ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاهها از رتبه مربی تا استادی موثر است.

روابط عمومی دانشگاه

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد