تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

دسترسی واحد شهرضا به منابع ClinicalKey (حوزه پزشکی)

کد : 15

دسترسی واحد شهرضا به منابع ClinicalKey (حوزه پزشکی)

 

به آگاهی دانشجویان و همکاران گرامی می رساند که از بین واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد در حال حاضر تنها 20 واحد دانشگاهی از جمله واحد شهرضا، امکان دسترسی آزمایشی به منابع ClinicalKey (حوزه پزشکی) را پیدا کرده اند. برای دسترسی به منابع ارزشمند این پایگاه به آدرس http://clinicalkey.com مراجعه نمایید.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد