تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

برنامه دفتر مشاوره دانشگاه نیمسال اول 97-96

کد : 122

برنامه دفتر مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا نیمسال اول 96/97  

نوع مشاوره

دانشکده

استاد مشاور

زمان مشاوره

مکان مراجعه

مشاوره آموزشی پژوهشی

دانشکده فنی  مهندسی

(سر مشاور : دکتر بحری)

آقای دکتر بحری

چهارشنبه 10-12

دانشکده فنی مهندسی طبقه سوم اتاق استاد

آقای دکتر میرهادی

چهارشنبه 12-13

خانم دکتر عامری

دوشنبه 11:50 تا 12:30

خانم دکتر تقیان

دوشنبه 8:30-10

دانشکده علوم انسانی

(سرمشاور : دکتر جعفری نژاد)

آقای دکتر جعفری نژاد

چهارشنبه 13-15

دانشکده علوم انسانی طبقه اول اتاق استاد

آقای دکتر همت

دوشنبه 13-15

خانم دکتر واعظ

دو شنبه 10-12

دانشکده تحصیلات تکمیلی

(سر مشاور : دکتر میرستاری)

آقای دکتر میرستاری

دوشنبه 10:30-12

دانشکده تحصیلات تکمیلی اتاق استاد

خانم دکتر میرمحمدی

یکشنبه 11-12

خانم دکتر جازان

دوشنبه 8:30-10:30

مشاوره اخلاقی و روانشناختی

کلیه دانشکده ها

خانم رضوی زاده

یکشنبه 8-12

دوشنبه 8-12

سه شنبه و چهارشنبه 8-16

پنجشنبه 8-14

دانشکده فنی مهندسی طبقه سوم دفتر مشاوره دانشگاه

کلیه دانشکده ها

آقای دکتر طالبیان

دوشنبه 8:30تا 10

چهارشنبه 13-16

پنجشنبه 8:30-12

دانشکده علوم انسانی طبقه اول گروه روانشناسی اتاق 214

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد