تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

منابع امتحان جامع دکتری علوم سیاسی

کد : 119

باسمه تعالي

قابل توجه دانشجويان مقطع دکتري تخصصي علوم سياسي

به آگاهي مي رساند امتحان کتبي درتاریخ 6 آذر ومصاحبه جامع دکتري 7 و 8 آذر97 از دروس ذيل به عمل خواهد آمد:

1- منابع امتحانی قسمت کتبی امتحان جامع

1 – روش شناسي در علم سياست

جری استوکر، دیوید مارش ترجمه محمد حاجی یوسفی

روش و نظریه در علوم سیاسی

1

به اهتمام عباس منوچهری

رهیافت و روش در علوم سیاسی

2

جهانگیر معینی علمداری

روش شناسی نظریه های جدید در سیاست

3

سید صادق حقیقت

روش ‌شناسی علوم سیاسی

4

 

 

 

 

 

2 – جامعه شناسي سياسي ايران

ردیف

نام منبع

مؤلف

1

مطالب تدريس شده در کلاس

---

2

درآمدي بر جامعه شناسي سياسي ايران

عليرضا ازغندي

3

ايران بين دو انقلاب

يرواند آبراهاميان

4

مقالاتي در جامعه شناسي سياسي ايران

يرواند آبراهاميان

5

نخبگان سياسي بين دو انقلاب 

عليرضا ازغندي

6

مقاومت شکننده

جان فوران

7

اقتصاد سياسي ايران

محمدعلي کاتوزيان

8

تضاد دولت و ملت در نظريه تاريخ و سياست در ايران

محمدعلي کاتوزيان

9

نه مقاله در جامعه شناسي تاريخي ايران و نفت و توسعه اقتصادي

محمدعلي کاتوزيان

10

جامعه شناسي سياسي اپوزيسيون

محمد رحيم عيوضي

3- مسائل توسعه سیاسی در ایران (دانشجویانی که درس توسعه سیاسی را نگذرانده اند منابع فایل مربوط به درس مسائل روز را در پایین صفحه دانلود نمایند)

ردیف

نام منبع

مؤلف

1

مطالب تدريس شده در کلاس

---

2

چالش های توسعه سیاسی

عبدالعلی قوام

3

توسعه وتضاد

فرامرز رفیع پور

 

تذکر 1 :  شرکت در امتحان جامع منوط به کسب ميانگين کل 16 و بالاتر در دوره آموزشي مي باشد.

تذکر 2 : شرکت در امتحان جامع منوط به ارائه گواهي قبولي در آزمون زبان خارجي مرکز آزمون دانشگاه و يا يکي از آزمونهاي معتبر سازمان سنجش و آموزش کشور ( تافل – توليموو ... )  مي باشد

تذکر3: امتحان کتبی 14 آذر وامتحان مصاحبه 27 آذر 96 می باشد

2- دروس گرايشی  برای مصاحبه

الف- گرایش سیاست گذاری عمومی

 1- درس جامعه شناسی و سیاستگذاری عمومی 2- سیاست گذاری عمومی (منبع:مطالب تدریس شده ومنابع معرفی شده درکلاس) 3- موضوع پایان نامه

ب- گرایش اندیشه سیاسی

 1- درس اندیشه های سیاسی درغرب 2- اندیشه سیاسی اندیشمندان کشورهای اسلامی (منبع:مطالب تدریس شده ومنابع معرفی شده درکلاس) 3- موضوع پایان نامه

پ- گرایش جامعه شناسی سیاسی

 1- درس جامعه شناسی توسعه (منبع:مطالب تدریس شده ومنابع معرفی شده درکلاس)

2- نقد وبررسی نظریات مختلف در جامعه شناسی (منبع:مطالب تدریس شده ومنابع معرفی شده درکلاس)

3- موضوع پایان نامه

ج- گرایش مسائل ایران

 1- تاریخ اندیشه سیاسی در ایران (منبع:مطالب تدریس شده ومنابع معرفی شده درکلاس) 2- انقلاب اسلامی در ابعاد تاریخی، فرهنگی واجتماعی (منبع: مطالب تدریس شده ومنابع معرفی شده درکلاس) 3- موضوع پایان نامه

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد