تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

نمایه شدن مجله ی کاتالیست دانشگاه آزاد شهرضا

کد : 113

افتخاری دیگر برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و جامعه علمی شیمی کشور

مقالات منتشر شده در مجله ی کاتالیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
Iranian Journal of Catalysis
از سال 2015 توسط WOS، پایگاه اطلاعات علمی ISI نمایه گردید.
پیش از این مقالات منتشر شده در مجله ی کاتالیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، در پایگاه معتبر اسکوپوس هم نمایه شده بود.

 


تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 4تصویرPhoenix:تصویر1 از 4تصویرPhoenix:تصویر2 از 4تصویرPhoenix:تصویر3 از 4تصویر
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد