تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

تاریخ امتحان جامع دانشجویان دکتری شیمی تجزیه

کد : 108

قابل توجه دانشجویان دکتری شیمی تجزیه

بدینوسیله تاریخ امتحان جامع دکتری شیمی تجزیه چهارشنبه 8 شهریور نود و شش از صبح تا عصر بصورت کتبی و تاریخ مصاحبه یکشنبه 12 شهریور نود و شش ساعت نه صبح اعلام می گردد.

گروه شیمی

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد