تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

اعلام جزئیات تعطیلات تابستانی مردادماه 96

اعلام جزئیات تعطیلات تابستانی مردادماه 96 دانشگاه آزاد اسلامی
کد : 107

اعلام جزئیات تعطیلات تابستانی مردادماه 96 دانشگاه آزاد اسلامی

معاونت مالی اداری دانشگاه آزاد اسلامی، بخشنامه جزئیات تعطیلات تابستانی مردادماه 96 دانشگاه آزاد اسلامی را به معاونان، مدیران کل سازمان مرکزی، روسای واحدهای مستقل و مراکز استان، مراکز آموزشی و سازمان سما ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در این بخشنامه آمده است:

با عنایت به درخواست روسای استان ها و پیرو بخشنامه شماره 25234/50 مورخ 96/4/31 و در راستای هماهنگی با واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه، به استناد مصوبه دویست و بیستمین جلسه مورخ 96/5/4 هیات رئیسه دانشگاه مقرر شد حوزه ها و ادارات سازمان مرکزی و همچنین سازمان سما دانشگاه به نحوی برنامه ریزی کنند تا در ایام تعطیلات تعیین شده برای سازمان مرکزی از تاریخ 96/5/14 لغایت 96/5/27 ضمن بهره مندی کارکنان از تعطیلات نوبت دوم تابستانی، با توجه به ماهیت ذاتی وظیفه شان در صورت ضرورت پاسخگوی امور مربوط به واحدها و مراکز آموزشی و مراجعین نیز باشند.

بر اساس بندهای این بخشنامه در ایام تعطیلات تابستانی حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی سازمان مرکزی درخصوص انجام امور نقل و انتقال اعضای هیات علمی و تصویب رشته های دانشگاه و حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی سازمان مرکزی درخصوص انجام نقل و انتقال دانشجویی، خروج از کشور دانشجویان و صدور مدارک فارغ التحصیلی دانشجویان و همچنین دفتر معاونت و دبیرخانه حوزه دانشجویی و فرهنگی فعال هستند.

همچنین حوزه معاونت اداری و مالی سازمان مرکزی و دفتر معاونت درخصوص انجام امور ضروری مالی، اداری، پشتیبانی و خدماتی؛ حوزه معاونت عمران سازمان مرکزی درخصوص امور نگهداری و تاسیساتی؛ حوزه معاونت پژوهشی و فناوری سازمان مرکزی درخصوص ارائه خدمات فناوری و اطلاعات؛ مرکز سنجش و پذیرش درخصوص امور آزمون زبان EPT و پذیرش دانشجو و انجام امور ضروری؛ سازمان مرکزی سما در حد رسیدگی به امور مراجعین و حوزه معاونت علوم پزشکی درخصوص کمیسیون موارد خاص پزشکی فعال هستند.

در این بخشنامه تاکید شده تمامی معاونت ها، روسای مراکز و مدیران کل سازمان مرکزی لیست کارکنان را به همراه جدول زمان بندی حضور آنها به معاونت اداری و مالی دانشگاه اعلام کنند.

بر اساس این بخشنامه با عنایت به حضور موسسه حسابرسی مفید راهبر در دانشگاه و سایر موسسه های حسابرسی که به استان ها معرفی شده و یا می شوند، لازم است واحدها و مراکز آموزشی که طی ایام تعطیلات این موسسه در آن واحد مستقر هستند، ضمن در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات موردنیاز به نحوی برنامه ریزی کنند تا در روند فعالیت موسسه های مذکور خللی ایجاد نشود.

لازم به ذکر است برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که روند برنامه های دانشگاه و ارتباط با سایر ادارات و ارگان ها (دولتی و غیردولتی) به نحو احسن صورت پذیرد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد