تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر

کد : 104

232 عنوان از اولویت های پژوهشی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در سال 1396 اعلام گردید. پژوهشگران و دانشجویان علاقمند در رشته های مختلف تحصیلی می توانند پایان نامه ها یا طرح های تحقیقاتی خود را از بین موضوعات تعیین شده انتخاب نمایند. قابل ذکر است بر اساس دستور العمل مربوطه که در سایت ستاد به آدرس www.dchq.ir بارگذاری شده است، این دفتر نیز نسبت به حمایت های مادی و معنوی از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی مبادرت خواهد نمود. لیست اولویت های پژوهشی مبارزه با مواد مخدر در ادامه موجود می باشد.

 دانشجویان کارشناسی ارشد 2 میلیون و دانشجویان دکتری از 4 میلیون کمک هزینه می توانند استفاده نمایند.

دانلود فایل های مربوطه

232 اولویت پژوهشی
نوع فایل : rar
اندازه فایل : 1.68MB
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد