تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

اخبار پژوهشی

کد : 3
آرشیو مطالب...
19 فروردين ماه 1397 ساعت 14:40
کارگاههای پیش بینی شده در نیمسال دوم 97
کارگاههای پیش بینی شده در نیمسال دوم 97     *** زمان كلي برگزاري دوره ها در نيمسال دوم 96-97  خواهد بود كه زمان دقيق بعد از رسيدن به حد نصاب لازم وباهماهنگي ب....
12 مهر ماه 1395 ساعت 15:06
روش اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ در ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﻮﻻر
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ روش اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ در ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﻮﻻر Google Scholar ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﻮﻻر   ﺗﻬﯿﻪ رزوﻣﻪ،   ﮐﺎرﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ   و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده اش، ﮐﺎر و اﻧﺮژي ﺑﺴﯿ....
01 آذر ماه 1396 ساعت 14:30
چهارمین دوره مسابقات نجات تخم مرغ
چهارمین دوره مسابقات نجات تخم مرغ   ....
06 مهر ماه 1395 ساعت 12:51
روش تحقیق و زبان تخصصی دروس جبرانی مقطع دکتری
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد روش تحقیق و زبان تخصصی، دروس جبرانی برای پذیرفته‌شدگان دکتری سه‌شنبه 6 مهر 1395 - 09:29 مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آ....
10 مهر ماه 1396 ساعت 15:48
کارگاههای ارائه شده در نیمسال اول 97-96
کارگاههای ارائه شده در نیمسال اول 97-96....
13 شهريور ماه 1395 ساعت 16:07
ارتقاء یافتن دکتر نظام زاده به مرتبه استادی
آقای دکتر علیرضا نظام زاده، عضو هیأت علمی گروه شیمی تجزیه دانشکده علوم پایه با تصویب هیأت امنا و تأیید رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء یافت. این پژوهشگر انتشار 80 مق....
08 شهريور ماه 1396 ساعت 08:39
کارگاه زبان EPT برای دانشجویان
کارگاه زبان EPT برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا برگزار می گردد.....
13 شهريور ماه 1395 ساعت 15:43
ارتقاء و انتخاب دکتر مساح در انجمن شیمی ایران
آقای دکتر احمدرضا مساح، عضو هیأت علمی گروه شیمی آلی دانشکده علوم پایه با تصویب هیأت امنا و تأیید رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء یافت. این پژوهشگر انتشار حدود 70 مقا....
11 مرداد ماه 1396 ساعت 12:54
تاریخ امتحان جامع دانشجویان دکتری شیمی تجزیه
قابل توجه دانشجویان دکتری شیمی تجزیه بدینوسیله تاریخ امتحان جامع دکتری شیمی تجزیه چهارشنبه 8 شهریور نود و شش از صبح تا عصر بصورت کتبی و تاریخ مصاحبه یکشنبه 12 شهریور نود و شش ساعت نه صبح ....
30 تير ماه 1395 ساعت 03:19
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا .. اخبار دانشجو شماره...
....
31 تير ماه 1396 ساعت 09:31
اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر
232 عنوان از اولویت های پژوهشی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در سال 1396 اعلام گردید. پژوهشگران و دانشجویان علاقمند در رشته های مختلف تحصیلی می توانند پایان نامه ها یا طرح های ت....
30 تير ماه 1395 ساعت 03:19
نشریه «اتفاق» برترین نشریه ی دانشجویی ایران
نشریه دانشجویی «اتفاق» برترین نشریه ی دانشجویی صنفی کشور شد/ 7 رتبه ی کشوری، ارمغان «اتفاق» در سال 95     برای دومین سال پیاپی ن....
18 تير ماه 1396 ساعت 14:08
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰ پذیرش داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ - دﮐﺘﺮي
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ آزﻣﻮن و دوره ﺑﺪون آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ )اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن(96دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎل ....
30 تير ماه 1395 ساعت 00:01
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا .. اخبار دانشجو شماره...
....
09 اسفند ماه 1395 ساعت 16:12
لیست کارگاه های آموزشی نیمسال دوم 95-96
کارگاههای ارائه شده در نیمسال دوم 96-95 از فروردین تا خرداد 1396....
23 تير ماه 1395 ساعت 05:48
لیست دوره هایی که در دانشگاه برگزار می گردد
....
19 دي ماه 1395 ساعت 15:52
تاریخ امتحان جامع دانشجویان دکتری شیمی تجزیه
تاریخ برگزاری امتحان جامع آموزشی دانشجویان دکترای شیمی تجزیه....
23 تير ماه 1395 ساعت 05:47
دومین همایش ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران
....
26 آبان ماه 1395 ساعت 14:28
سومین دوره مسابقات نجات تخم مرغ
قوانین سومین دوره مسابقات نجات تخم مرغ ( چالش جاذبه ) دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا....
23 تير ماه 1395 ساعت 05:13
نتایج نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت سال 94 اعضای هیات علمی و کارکنان
....
06 آبان ماه 1395 ساعت 14:12
مرتبه 6 عضو هیات علمی دانشگاه ارتقا یافت
مرتبه 6 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا ارتقاء یافت مرتبه علمی 6 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا از استادیاری به دانشیاری و استادی ارتقاء یافت. ....
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد