تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

مهمانپذیر عمومی

کد : 10194

مهمانپذیر عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

برای رزرو اتاق با آقای پناهنده با شماره های زیر بگیرید:

03153292208

09132214392

آقای انصاریپور متصدی مهمانپذیر:

09103477948


هزینه هر اتاق برای استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی  : 15000 تومان

هزینه هر اتاق برای عموم مردم : 30000 تومان

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد