تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

دکتری

کد : 10066

گروه آموزشی

نام رشته


مقطع

علوم انسانی

آموزش زبان انگلیسی

دکترای تخصصی

علوم انسانی

روابط بين الملل

دکترای تخصصی

علوم انسانی

علوم سياسي- انديشه هاي سياسي

دکترای تخصصی

علوم انسانی

علوم سياسي- جامعه شناسي سياسي

دکترای تخصصی

علوم انسانی

علوم سياسي- سياستگذاري عمومي

دکترای تخصصی

علوم انسانی

علوم سياسي- مسائل ايران

دکترای تخصصی

علوم پایه

شيمي تجزيه

دکترای تخصصی

علوم پایه

شیمی - شیمی آلی

دکترای تخصصی

علوم پایه

شیمی - شیمی پلیمر( تنها دانشگاه ارائه دهنده این رشته)

دکترای تخصصی

علوم پایه

شیمی - شیمی معدنی

دکترای تخصصی

علوم پایه

فیزیک

دکترای تخصصی

فنی و مهندسی

مهندسی شیمی

دکترای تخصصی

فنی و مهندسی

مهندسی شیمی- مهندسی محیط زیست

دکترای تخصصی

فنی و مهندسی

مهندسی متالوژی و مواد

دکترای تخصصی

کشاورزی و منابع طبیعی

علوم و صنایع غذایی- مهندسی و طراحی صنایع غذایی

دکترای تخصصی

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد