تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

کارشناسی ارشد

کد : 10065
گروه آموزشی

نام رشته


مقطع

علوم انسانی

آموزش زبان انگليسي

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

تاریخ انقلاب اسلامی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

تاریخ - مطالعات خليج فارس

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

جامعه شناسی انقلاب اسلامی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

حقوق خصوصي

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

روابط بين الملل

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

انديشه هاي سياسي در اسلام

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

علوم سياسي

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مترجمي زبان انگليسي

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مطالعات منطقه اي

کارشناسی ارشد

علوم پایه

زیست شناسی سلولی و مولکولی – بيوشيمي

کارشناسی ارشد

علوم پایه

شيمي - شيمي آلي

کارشناسی ارشد

علوم پایه

شيمي - شيمي پليمر

کارشناسی ارشد

علوم پایه

شيمي - شيمي تجزيه

کارشناسی ارشد

علوم پایه

شیمی - شيمي دارويي

کارشناسی ارشد

علوم پایه

شيمي - شيمي فيزيك

کارشناسی ارشد

علوم پایه

شيمي - شيمي کاربردي

کارشناسی ارشد

علوم پایه

شيمي - شيمي معدني

کارشناسی ارشد

علوم پایه

شیمی - فیتو شيمي

کارشناسی ارشد

علوم پایه

شیمی – شیمی و فناوری اسانس

کارشناسی ارشد

علوم پایه

شیمی - نانو شيمي

کارشناسی ارشد

علوم پایه

فيزيک - حالت جامد

کارشناسی ارشد

علوم پایه

فیزیک – فوتونيک

کارشناسی ارشد

علوم پایه

فیزیک- اتمی و مولکولی

کارشناسی ارشد

علوم پایه

فیزیک - نانو فیزیک

کارشناسی ارشد

علوم پزشکی

سم شناسي (وزارت بهداشت)

کارشناسی ارشد

علوم پزشکی

شيمي دارويي (وزارت بهداشت)

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسي انرژي هاي تجديد پذير

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسی پلیمر- رنگ

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسي پليمر- علوم و تکنولوژی پلیمر

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسي خودرو

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسي شيمي - صنايع غذايي

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسي شيمي – پليمر

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسي شيمي - طراحی فرآيند

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسي شيمي - محيط زيست

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسي شيمي - پديده هاي انتقال

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسي شيمي - ترموسينتيک و کاتالیست

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسي شيمي - فرايندهاي جداسازي

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک - تبديل انرژي

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی مهندسی خودرو کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسي مواد – سراميک

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسي مواد – جوشکاري

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسي مواد - مهندسی خوردگي و حفاظت مواد

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

کارشناسی ارشد

کشاورزی و منابع طبیعی

علوم و مهندسی صنايع غذايي - زیست فناوری مواد غذایی

کارشناسی ارشد

کشاورزی و منابع طبیعی

علوم و مهندسی صنايع غذايي- صنایع غذايي

کارشناسی ارشد

کشاورزی و منابع طبیعی

علوم و مهندسی صنايع غذايي- فناوری مواد غذايي

کارشناسی ارشد

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد