تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

کارشناسی

کد : 10064

 

گروه آموزشی

نام رشته (برای اطلاعات بیشتر درباره رشته ها، روی عنوان رشته کلیک کنید)
مقطع

علوم انسانی

آموزش زبان  انگليسي

کارشناسی پیوسته

علوم انسانی

حقوق

کارشناسی پیوسته

علوم انسانی

روابط سیاسی

کارشناسی پیوسته

علوم انسانی

روانشناسي

کارشناسی پیوسته

علوم انسانی

زبان و ادبیات انگليسي

کارشناسی پیوسته

علوم انسانی

علوم سياسي

کارشناسی پیوسته

علوم انسانی

تربیت مترجم زبان انگليسي

کارشناسی پیوسته

علوم پایه

شيمي كاربردي

کارشناسی پیوسته

علوم پایه

شيمي

کارشناسی پیوسته

علوم پایه

شيمي محض

کارشناسی پیوسته

علوم پایه

فيزيك

کارشناسی پیوسته

فنی و مهندسی فیزیک مهندسی کارشناسی پیوسته

فنی و مهندسی

مهندسي اپتيک و ليزر – اپتیک

کارشناسی پیوسته

فنی و مهندسی

مهندسي اپتيک و ليزر – ليزر

کارشناسی پیوسته

فنی و مهندسی

مهندسي برق

کارشناسی پیوسته

فنی و مهندسی

مهندسي پزشکي

کارشناسی پیوسته

فنی و مهندسی مهندسي معماری

کارشناسی پیوسته

فنی و مهندسی

مهندسي خودرو

کارشناسی پیوسته

فنی و مهندسی

مهندسی شيمي

کارشناسی پیوسته

فنی و مهندسی

مهندسي پليمر

کارشناسی پیوسته

فنی و مهندسی

مهندسي متالورژي و مواد

کارشناسی پیوسته

فنی و مهندسی

مهندسي مکانيک

کارشناسی پیوسته

فنی و مهندسی

مهندسي نفت

کارشناسی پیوسته

کشاورزی و منابع طبیعی

مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي

کارشناسی پیوسته

علوم انسانی

آموزش و پرورش ابتدايي

کارشناسی ناپیوسته

فنی و مهندسی

مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي

کارشناسی ناپیوسته

فنی و مهندسی

مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو

کارشناسی ناپیوسته

فنی و مهندسی

مهندسي تکنولوژي متالوژي- ذوب فلزات

کارشناسی ناپیوسته

کشاورزی و منابع طبیعی

مهندسي علوم و صنايع غذايي

کارشناسی ناپیوسته

گیاهان دارویی توليد و بهره برداري از گياهان دارويي ومعطر

کارشناسی ناپیوسته

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد