تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

کاردانی

کد : 10063
   
   

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع

فنی و مهندسی

صنايع شيميائي ( کد واحد 644)

کاردانی پیوسته

فنی و مهندسی

تعمیر و نگهداری خودرو ( کد واحد 644)

کاردانی پیوسته

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد