تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

شهریه و صندوق رفاه

کد : 10003

 مدیر امور مالی: خانم سبزواری تلفن مستقیم = 53292231-031

---------------------------------------------------------------------------------

 حسابداری دانشجویی

------------------------------------------------------------------------------------------------------

مسوول حسابداری دانشجویی : آقای مرتضی امیری - تلفن مستقیم = 53292228-031

 

امکان پرداخت شهریه دانشجویان جدیدالورود در مقاطع مختلف بصورت اقساطی به شرح زیر اعلام می گردد:


کاردانی با پرداخت اولیه 3000000 (سیصد هزار تومان)

کارشناسی با پرداخت اولیه 5000000 (پانصد هزار تومان)

کارشناسی ناپیوسته با پرداخت اولیه 6500000 (ششصد و پنجاه هزار تومان)

کارشناسی ارشد با پرداخت اولیه 10000000 (یک میلیون تومان)

دکتری با پرداخت اولیه 30000000 (سه میلیون تومان)

مابقی شهریه نیز با امکان تقسیط طی 4 فقره چک یا استفاده از تسهیلات وام شهریه صندوق رفاه

امکان پرداخت اینترنتی شهریه با هر نوع کارت بانکی عضو شتاب میسر می باشد

مقادیر شهریه ها در سال 1396 بصورت متوسط در رشته های مختلف به ریال

مقطع کاردانی مثال : شهریه دانشجوی رشته مکانیک خودرو در هر ترم با 19 واحد درس حدود 9500000 ریال 

نوع گرایش

شهریه ثابت

هر واحد نظری

عملی عمومی

عملی پایه

عملی اصلی

عملی تخصصی

علوم انسانی

4516382

276391

659968

877603

1138837

1402295

فنی

4678357

276391

659968

877603

1138837

1402295

مقطع کارشناسی - مثال : شهریه دانشجوی رشته شیمی در هر ترم با 19 واحد درس حدود 14000000 ریال 

نوع گرایش

شهریه ثابت

هر واحد نظری

عملی عمومی

عملی پایه

عملی اصلی

عملی تخصصی

علوم انسانی

4050444

317580

751814

999428

1296329

1596508

فنی

8392617

317580

751814

999428

1296329

1596508

علوم پایه

8392617

317580

999428

1296329

1596508

1596508

مقطع کارشناسی ناپیوسته مثال: شهریه دانشجوی رشته صنایع شیمیایی در هر ترم  با 20 واحد درس حدود 18500000 ریال 

نوع گرایش

شهریه ثابت

هر واحد نظری

عملی عمومی

عملی پایه

عملی اصلی

عملی تخصصی

علوم انسانی

4516382

361343

818665

1204132

1232572

1707477

غیر علوم انسانی

10373539

361343

818665

1204132

1232572

1707477

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوستهمثال : شهریه دانشجوی رشته مهندسی شیمی (فنی) در هر ترم با 9 واحد درس حدود 30000000 ریال و علوم انسانی با 10 واحد درس حدود 27000000 ریال

نوع گرایش

شهریه ثابت

هر واحد نظری

عملی  تخصصی

پایان نامه

www.iaush.ac.ir

53292222 031

Telegram: @iaush

Instagram: iaush_shahreza

علوم انسانی

16904802

1191568

1610980

5804093

غیر علوم انسانی

18489247

1191568

1610980

5804093

علوم پزشکی

36855937

2375250

2919357

11569725

مقطع دکتری -  مثال : شهریه دانشجوی رشته مهندسی شیمی در هر ترم با 6 واحد درس حدود 93000000 ریال 

نوع گرایش

شهریه ثابت

هر واحد نظری

عملی  تخصصی

پایان نامه

 

علوم انسانی

44350119

4431093

5317127

15040870

غیر علوم انسانی

66325653

4431093

5317127

15040870