امروز چهارشنبه 2 مرداد

فعاليتهاي اجرايي (مسؤوليتهاي اجرايي، عضويت در شوراهاي استاني، ملي، نهادهاي دانشگاهي و غير دانشگاهي)

کد : 10019

-        رئیس مرکز تحقیقات شیمی رازی

-        عضو کمیته ساها دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

-        عضو کارگروه تجهیزات کمیته پژوهش و فناوری استان اصفهان

-        عضو کمیته خدمات علمی و پژوهشی شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان استان اصفهان

-        همکاری با مرکز انجمن های علمی آموزشی معلمان استان اصفهان (سخنرانی های علمی و برگزاری جلسات رفع اشکال)

-        عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

-        عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه

-        عضو شورای تخصصی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامي شهرضا

-        دبیر اجرایی همایش ملی "کاتالیست در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد" 9 بهمن 92

-        مسئول کمیته علمی شیمی معدنی همایش ملی شیمی در اردیبهشت ماه 1389

-        -معاون دانشكده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا از سال 5/2/91

-        -مدير گروه شیمی دانشكده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا از سال 21/3/91 تا سال 31/6/93

-        عضو هیات علمی تمام وقت (استادیار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا 1379 تا کنون